Som un col·lectiu de persones que representem diferents associacions proteccionistes i entitats que ens vam aplegar per posar en acció el CAAC Segrià (Centre d’Acollida d’Alcanó) que feia més de dos anys que estava construït sense que donés compliment a la funció requerida.

Objectius

Representar els nostres associats davant de les institucions i administracions en benefici del benestar dels animals de les Terres de Lleida.

Treballar i vetllar, conjuntament amb el Consell comarcal i els diferents Ajuntaments del Segrià pel bon funcionament del CAAC Segrià per tal que pugui acollir dignament els animals perduts o abandonats a la comarca.

Treballar i vetllar, conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida, pel bon funcionament del CAAC Lleida i recolzar la feina que han endegat les Associacions: Plataforma i Amics dels Animals dels quals rebem suport i informació.

Vetllar perquè cada municipi disposi d’una ordenança municipal d’animals de companyia.

Vetllar perquè es compleixi la normativa municipal de cens i xipatge dels animals de companyia.

Augmentar la consciència ciutadana pel que fa a la tinença responsable.

Ens proposem no sols vetllar pel compliment de la llei, sinó també donar a conèixer i denunciar, si és el cas, els casos d’incompliment.

Integrants de Plataforma