Zones d’esbarjo per a gossos

You are here:
< Back

En la majoria de les ciutats passejar els gossos sense corretja està totalment prohibit i pot comportar una sanció econòmica. Per aquest motiu alguns ajuntaments han decidit habilitar determinades zones anomenades “Zones d’esbarjo per a gossos” on es pot passejar al gos sense corretja, en la majoria de casos.

Aquestes zones són espais on els gossos poden passejar, fer exercici i  relacionar-se amb altres gossos sense que hagin d’anar lligats.

Aquests espais els poden utilitzar qualsevol gos que vagi degudament acompanyat, identificat amb xip i que no sigui definit com a potencialment perillós.

Tot i ser una àrea habilitada per a gossos també s’ha de complir unes certes normes:

  • En aquests espais, com a la resta de la ciutat, s’han de respectar les normes de civisme.
  • Els animals sempre han d’anar acompanyats per una persona responsable.
  • S’ha de respectar el mobiliari urbà i l’entorn.
  • S’han de recollir els excrements dels gossos com a la resta de la via pública.
  • En sortir de les àrees d’esbarjo, els animals s’han de tornar a lligar.

Mapa de les zones habilitades en la ciutat de Lleida: