Protocol de recollida d’animals abandonats

You are here:
< Back

1-CIUTAT DE LLEIDA.

Cal avisar a la Guàrdia urbana . Ells destinaran segons el cas (si està atropellat, si està en una zona perillosa per la circulació…) a qui cal avisar i què cal fer: canera, un  hospital veterinari….

Telèfon de la Guàrdia Urbana: 973 700 600

Millor que comenceu identificant-vos i dient que sou col.laboradors de Plataforma. Sempre cal demanar el número de l’Agent amb qui heu parlat ja que si no us atén correctament podeu fer una reclamació.  Podeu enviar-la per FAX 973700411 o per e-mail adreçat a l’intendent en cap Josep Ramon Ibars (intendentcap@paeria.cat). Si és Mosso/Mossa d’Esquadra heu de demanar el document VAR34 on exposareu la vostra reclamació. Si és un Agent Rural:  acapsal.dma@gencat.cat. T. 973 281030

2-MUNICIPIS DEL SEGRIÀ.

 

2.1-SI LA POBLACIÓ DEL SEGRIÀ TÉ CONVENI SIGNAT AMB EL CAAC SEGRIÀ D’ALCANÓ.

Poblacions que tenen conveni signat: Aitona, Albatàrrec, Alpicat, Alamús,  Alcarràs, Artesa de Lleida, Alcanó, Alcoletge, Almenar, Almatret, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Aspa,  Benavent de Segrià,  Corbins, Gimenells i Pla de la font,  Granja d’Escarp, La Portella,  Llardecans, Maials, Massalcoreig,   Montoliu,  Puigverd de Lleida, Sarroca,  Seròs, Soses,  Sudanell, sunyer,  Torrefarrera, Torrebesses, Torres de Segre, Torressserona,  Vilanova de la Barca, Vilanova de Segrià.

a- Si el poble té GRUP LOCAL : Aquest s’encarrega, si pot,  de recollir l’animal del carrer o donar  avís als municipals o policia de la població perquè ho facin i el deixin a les dependències habilitades per al cas, on romandrà les hores o dies que el Grup Local consideri necessàries  per donar curs a l’animal (tornar-lo a l’amo/ama, dur-lo al CAAC, donar-lo en adopció a través d’una prote de Plataforma o directament si estan legalitzats ja que podran tenir subvenció…)

 

Què caldrà fer d’immediat:

-Mirar si porta xip. En aquest cas s’intentarà localitzar l’amo/ama trucant a l’ANICOM o a l’AIAC  (ho pot fer l’Ajuntament o el Grup Local). A l’amo/ama se li pot fer pagar uns diners per despeses de manteniment .

Si no porta Xip, guardar-lo per espai de 48 hores (o les que estimi necessàries el Grup Local) amb la finalitat de trobar l’amo/ama (fer una crida des de l’ajuntament , publicar-lo per l’ebando etc) Si surt l’amo se li lliurarà xipat o amb el compromís de dia i hora al veterinari perquè el xipi. Se li pot fer pagar uns diners per despeses de manteniment a criteri del Grup Local (cinc euros diaris?). El Grup Local pot tenir cura de l’animal mentre estigui al poble (neteja, menjar…)

Si no surt l’amo en un termini de temps prudencial,  tant si porta xip com si no, dur-lo al CAAC  SEGRIÀ (ho pot fer l’Ajuntament o el Grup Local).

-Si l’animal està ATROPELLAT, MALFERIT…i la situació considerem que és d’URGÈNCIA I NO ES POT ESPERAR, qualsevol dia de la setmana matí, tarda o nit l’Ajuntament , un funcionari municipal o un membre del Grup Local el portarà directament al centre veterinari ICA NATURA, trucant prèviament al telèfon d’urgències, si és fora d’horari de feina (10 a les 13’30 matí, 17 a les 20 hores tarda), T. 661 67 88 78. Si qui el troba no és del Grup Local, caldrà que tingui la conformitat d’un representant de l’ajuntament o del Grup Local. Un cop a la clínica qui l’hagi portat haurà d’omplir un formulari on hi haurà de constar la persona responsable que li ha donat el vistiplau (ajuntament o Grup local).  Hi ha un pressupost determinat per urgències, si se sobrepassa caldrà que assumeixi el cost l’Ajuntament, per això li hem de portar només quan és una veritable urgència, una pota trencada no es considera urgència per exemple,  i caldrà seguir el protocol habitual de portar-lo al CAAC, llavors són ells qui el portaran al veterinari. Si l’animal és agressiu o pot suposar algun problema pels membres del grup Local o pels funcionaris municipals, des de l’ajuntament cal trucar als Agents rurals o a Seprona.

Telèfons d’interès:

Telèfon de l’AIAC: 902170401

Telèfon RIACA (ARAGÓ) 976318533

Telèfon ANICOM: 935617000

b- Si el poble NO TÉ GRUP LOCAL:  L’Ajuntament pot fer el mateix que el que s’ha dit pel Grup Local, però llavors ho hauran de fer sempre els funcionaris municipals.

També poden trucar d’immediat  al CAAC  SEGRIÀ perquè el vagin a recollir o a capturar. En aquest cas l’Ajuntament haurà de  pagar unes despeses afegides.

Telèfon CAAC Segrià  676583082

2.2-SI EL POBLE NO TE SIGNAT CONVENI AMB EL CAAC SEGRIÀ:

Pobles del Segrià que NO tenen signat conveni:    Almacelles.

En aquests casos caldrà aconsellar que es truqui d’immediat a l’ajuntament o a algun representant municipal , cas que estigui tancat; un ajuntament ha de tenir servei de 24 per atendre els ciutadans fora d’horari . Si no ens fan cas, quan l’ajuntament estigui obert caldrà presentar una  instància demanant que es facin càrrec de l’animal.  Caldrà citar l’article 16 de la llei de Protecció dels animals que obliga els Ajuntaments a tenir-ne cura. (portar-lo en un centre d’acollida, protectora etc perquè se’n facin càrrec,  pagant els diners que demanin). Si no accepten la responsabilitat, amb la fotocòpia amb registre d’entrada de la instància que hem presentat, caldrà fer una denúncia als Agents Rurals o als Mossos d’Esquadra. També es pot trucar per telèfon i quan vinguin els agents presentar la fotocòpia amb registre d’entrada, conforme hem fet petició escrita a l’ajuntament. Després ells engeguen un protocol d’acció que afecta tant l’ajuntament com qualsevol persona particular que no compleix la llei de protecció i que també hem denunciat prèviament a l’ajuntament (apartat 5)

 

3-POBLACIONS D’ALTRES COMARQUES DE LLEIDA QUE TENEN A PROP ALGUNA PROTECTORA AMB QUI HAN SIGNAT CONVENI : Balaguer, Tàrrega, Cervera…(Comarques de la Noguera, l’Urgell i la Segarra, respectivament)

En tots els casos caldrà adreçar-se a l’ajuntament que posarà en marxa el dispositiu pactat amb la protectora amb què hagin signat l’Acord. Per exemple Cervera té acord amb el Refugi la Segarra, Tàrrega Amb la protectora del Consell comarcal de l’Urgell…) Caldria saber quines poblacions grans o petites han signat algun tipus d’acord i quins són els telèfons de contacte de la policia local o bé de la  urbana etc ja que depèn de les hores l’ajuntament està tancat. Es pot mirar per internet a través del mòbil. Si no ens fan cas, procedir com en l’apartat 2.2

4-ALTRES POBLACIONS D’ALTRES COMARQUES  QUE NO TENEN RES SIGNAT. Cal procedir com a l’apartat 2.2

 

5-SITUACIONS DENUNCIABLES PER MALTRACTAMENTS, AMUNTEGAMENTS I INCOMPLIMENTS DE LA LLEI ETC

a-En qualsevol cas es recomana en primer lloc,  parlar amb la persona que incompleix amb la finalitat d’arribar a un acord  i millorar la situació de l’animal. També hi entra que lliuri l’animal o animals pagant el que costi i  posar-lo a punt per l’adopció. Quantitat que cobrarà la protectora o centre d’acollida que se’n faci càrrec.

b-Si no hi ha acord, cal fer instància a l’ajuntament, explicant situació de l’animal adjuntant-hi fotografies, dades, descripcions, comentaris, testimonis…

c-Si passat un temps prudencial (dos dies aproximadament) no hi ha cap resposta ni millora de l’estat de l’animal cal fer una instancia/denúncia i adjuntar fotocòpia de la instància feta a l Ajuntament amb registre d’entrada i presentar-la al DAM i medi Natural (T.873246650). Paral.lelament,  i segons el cas,  es pot avisar als Agents Rurals perquè es personin al lloc dels fets, alcin acta i comenci un procés de denúncia paral.lel al que nosaltres hem fet.

NOTA: La denúncia es pot fer també a través dels Agents Rurals de medi ambient T.973 281030,mail de Rurals:  acapsa.dma@gencat.cat, . Segons el cas està bé denunciar a SEPRONA de la Guàrdia civil T. 973 24 90 08.  Telèfon de MOSSOS D’ESQUADRA DE LLEIDA, unitat de Medi ambient: 973 700 050

En cas de dubte truqueu  a l’Alba Jornet de FAADA  T. 679628743 que us informarà dels passos a seguir, però que són més o menys el que us hem explicat.